Analytics – הצגת הנתונים מה SAP באופן ויזואלי באמצעות אקסל

לא הרבה פעמים מוצאים פתרונות פשוטים שעושים הבדל אמיתי ובקלות למנהלים.

Winshuttle Analytics מבוסס על היכולות הקיימות והוותיקות של Winshuttle ומאפשר ליצור דוחות עסקיים המשלבים נתונים מה SAP וממערכות נוספות בקלות וללא מאמץ.

יכולות אלו חוסכות זמן רב ויקר של איסוף הנתונים, בניית הדוח וניתוחו.

ה Winshuttle Analytics לא נועד להחליף את מערכת ה BI הארגונית אלא לאפשר יצירה פשוטה, הד הוק של דוחות סיכומים, הנדרשים לטובת העסק.

** יכולות עיבוד מתקדמות ומהירות (נועד לניתוח כמויות רבות של Data)

** Drill-down מובנה המאפשר תיחקור של המידע

** שיתוף הנתונים והמידע בקלות (יצירת PDF ושליחת החומרים במייל)

** יצירת התראות ותזמונים לדוחות

WS2