BI – בינה עסקית

טכנולוגיית BI מאפשרת לארגון להפיק מידע תומך החלטה המבוסס על המידע הרב שנצבר בארגון. לתהליכים אלו השפעה ישירה על ביצועי הארגון בתחומים הכספיים ואחרים. באדוונטק ארכיטקטים בעלי ניסיון רב המסוגלים לשלב את הטכנולוגיה עם הבנת צרכי הלקוח, משימה שאיננה טריוויאלית בסביבה זו.

אנו מיישמים פתרונות BI מבוססי טכנולוגיית SAP, ופתרונות BI מבוססי טכנולוגיית ORACLE.