CRM Systems

עולם ה-CRM מתאפיין בדרישה מהותית לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים חדשנות גבוהה מבחינת פתרונות וכלים טכנולוגיים; אם בעבר היו תהליכי המכירה והשירות מנוהלים ידנית או באמצעות גליונות אלקטרוניים, כיום ישנה דרישה למיכון תהליכים בענן – בעיקר באמצעות תוכנות CRM ייעודיות כמו Salesforce, Microsoft CRM, Oracle Siebel on Demand וכיו”ב, וזאת בשילוב עם יכולות ה-CRM הקיימות במערכות ה-ERP.