ניהול עמלות ותמריצים

התמרוץ הוא הכלי העסקי החזק ביותר לעידוד אנשי המכירות למכור יותר. מודל תמרוץ נכון מכוון את איש המכירות למכור לפי האסטרטגיה של החברה )תגמול גבוה יותר למוצרים אסטרטגיים, ללקוחות מסוימים, לשווקים שונים ועוד) ומאפשר לו לראות בכל נקודת זמן מה עליו לעשות כדי להגדיל את סכום התמריץ.

אם אצלך בארגון מנגנון חישוב התמריצים נראה כך -

אך אתה יודע שבסוף הוא יהיה אוטומטי ויראה כך:

אז למה לא להתחיל היום?

חברת אדוונטק מייצגת את חברת Callidus – המובילה בעולם עם פתרונות לאנשי מכירות ובעלת מוצר לניהול יעדים וחישוב תגמולים:

  • ניהול יעדים (Quotes) בשיטת Top Down / Bottom Up המאפשרים לתרגם את התוכנית האסטרטגית של הארגון למספרים / משקולות.

  • איסוף אוטומטי של נתונים (מדדים איכותיים וכמותיים) באמצעות ממשקים למערכות התפעוליות של הארגון בתדירות הנדרשת

  • מנגנוני סימולציה וניתוח What if המאפשרים לאיש המכירות להתמקד במהלך החודש על בסיס נתוני אמת

  • בניית ועדכון תוכניות התגמול באמצעות חוקים עסקיים

  • ניהול טריטוריות (מיועד לארגונים המנהלים תוכנית תמריצים משתנה לפי חלוקה גאוגרפית/מוצרית/עסקית ועוד)

  • ייצוא אוטומאטי של העמלות והבונוסים לכל מתוגמל לפורטל המתוגמלים / ה CRM, ולמערכת השכר

  • דוחות ודשבורדים מפורטים הנותנים במידה ונדרש לאיש המכירות לתחקר את המידע עד לרמת הטרנזקציה הבודדת

  •  Dispute Management ל שיפור ה”תקשורת” בין גוף המכירות והכספים בארגון לניטרול קונפליקטים ומחלוקות בנושא תשלומי עמלות ותמריצים.

 

פתרון ניהול התמריצים של Callidus מוטמע בהצלחה בחברות המובילות בעולם ובארץ ביניהן: Verizon, Vodafone, Nokia, Cadence, NetApp, HSBC, AT&T, Johnson & Johnson, מי עדן, טריאנה, סייבר ארק ומדיה מינד

advantec