מדיניות הגנת הפרטיות ושימוש במידע


גולשים יקרים, אנא קראו בעיון את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות להלן, בטרם עשיית שימוש באתר. שימושכם באתר יפורש כמתן הסכמתכם למדיניות פרטיות זו. אם אינכם מסכימים למדיניות זו אנא אל תעשו שימוש באתר.

מידע שנאסף:

אדוונטק אוספת את המידע שאתם מזינים בשדות הרלוונטיים באתר (להלן ה"מידע"), כגון שם ודוא"ל , למשל מתוך מטרה לקבל פרטים אודות מוצרים ושירותים המסופקים ע"י אדוונטק. מובהר כי אינכם חייבים על-פי חוק למסור מידע באתר אך יתכן כי ללא מסירת מידע זה לא תוכלו להפיק תועלת מיישומים מסוימים באתר.

ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם: במידה ואינכם מעוניינים בקבלת "עוגיות" או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

שימוש במידע:

אדוונטק תעשה שימוש במידע שנמסר, בכדי להשיב על שאלותיכם ולמלא אחר בקשותיכם, וכמו כן עשויה לעשות בו שימוש כדי לשלוח לכם חומרים שיווקיים או מידע מקצועי שהינו רלוונטי לפי שיקול דעתה, אלא אם ביקשת שלא לקבל מידע פרסומי באמצעות פנייה בכתב. 

שיתוף המידע:

אדוונטק לא תחשוף את המידע שנמסר לה לצדדים שלישים למעט המקרים הבאים:

  • במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברת נכסים או זכויות, העברה, או הסדרה אחרת של כל או של חלק כלשהו בעסק, בנכסים, או במניות שלנו (כולל בהתייחס לכל מצב של פשיטת רגל או הליכים דומים). 

  •  בנוסף, אדוונטק משתמשת וחושפת מידע הנאסף באמצעות האתר כאשר הדבר נחוץ או נכון: (א) כפי שמתיר החוק, כולל חוקים שמחוץ לארץ מגוריכם; (ב) על מנת לציית לדרישות הליכים משפטיים; (ג) להשיב על בקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות, כולל רשויות ציבוריות וממשלתיות שמחוץ לארץ מגוריכם; (ד) לאכוף את התנאים וההתניות שלה; (ה) על מנת להגן על פעילותה או על פעילות החברות הקשורות שלה; (ו) להגן על הזכויות, הפרטיות, הבטיחות, או הרכוש שלה, ו/או של החברות הקשורות שלה, עליכם, או על אחרים; וכן (ז) לאפשר לאדוונטק לפעול לקבלת סעדים אפשריים או להגביל את הנזקים שעלולים להיגרם לה. כמו כן יתכן ויעשה שימוש וייחשף מידע שנאסף באמצעות האתר בדרכים אחרות, בהסכמתכם.

הגנה על המידע:

אדוונטק נוקטת אמצעים ארגוניים, טכניים ואדמיניסטרטיביים סבירים על מנת להגן על המידע הנמצא בשליטתה. למרבה הצערלא ניתן לקיים אבטחה מוחלטת בנוגע להעברת נתונים באינטרנט או למערכות אחסון נתונים.

משך אחזקת המידע:

אדוונטק תחזיק ותשמור את המידע שלכם למשך הזמן הנחוץ להשלמת המטרות שצוינו במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן ישנו צורך בתקופה ארוכה יותר או שהדבר מותר על פי החוק או לצורך קיום דרישות חוקיות אחרות.

קישורים לאתרים אחרים :

האתר מכיל קישורים למספר אתרי אינטרנט נוספים שיוכלו להציע מידע מועיל לגולשים באתר. מדיניות פרטיות זאת אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה שגם אינם נמצאים בשליטתה של אדוונטק, ואדוונטק ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות של האתרים הללו בטרם גלישה בהם.

עדכון ושינוי מדיניות הפרטיות:

אדוונטק תהיה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. כל שינוי מעיין זה ידווח באמצעות עמוד זה. אנו מבקשים כי מפעם לפעם תעיינו במדיניות הפרטיות כדי להבטיח שאתם מכירים את הגרסה העדכנית ביותר, התקפה בכל כניסה לאתר.
כאמור לעיל, שימושכם באתר האינטרנט לאחר שיבוצעו בו שינויים במדיניות הפרטיות, יפורש כמתן הסכמה לשינויים אלה.


בכל שאלה ו/או בעיה, נא ליצור קשר עמנו בקישור זה.

advantec