פתרונות לניהול הארגון מבוססי אורקל – ERP

יועצי היישום של החברה בקיאים במערכות ERP מבוססות Oracle Applications בגרסאות השונות כמו גם ניסיון מוכח ביישומי גרסה R12 ובשדרוג אליה; כחלק מפרויקט היישום, ניתן דגש מיוחד להאחדת התהליכים העסקיים בארגונים גלובליים; לייעול התהליכים העסקיים בארגון; ל”ניהול השינוי” והטמעת טכנולוגיות מתקדמות בעבודת הארגון; וכן לדרישות המקומיות השונות בכל מדינה כדוגמת: עמידה בדרישות חוק רגולטוריות, הפקת דיווחים פיסקליים לרשויות, ממשקים למערכות מקומיות הנדרשות לפי חוק, שפת המערכת וכיו”ב; כל אלה ועוד מהווים נדבכים השלובים יחדיו בפרויקט יישום מערכת ה-ERP בארגון.

 

על תחומי ההתמקצעות של יועצי החטיבה נמנים:

  • לוגיסטיקה ושרשרת אספקה

  • פיננסים

  • קשרי לקוחות CRM

  • דוחות ניהוליים BI Apps

  • משאבי אנוש HR

  • ניהול פרויקטים Projects

  • חיזוי ביקושים Demantra

  •  

פתרונות לגביה מתקדמת ADC – Oracle Advanced Collections

לאדוונטק נסיון ייחודי ביישום תת-מערכת הגביה המתקדמת מבית אורקל – Oracle Advanced Collections. תת-מערכת זו הינה מודול כחלק ממערכת ה-ERP; המערכת מיועדת לארגונים, המנהלים בסיס-לקוחות רחב בהיקפים של אלפי חשבוניות והנדרשים לביצוע פעולות גביה על בסיס מנועי-דירוג מתוחכמים וקבלת החלטות איכותיות באשר לדירוג החוב של כל לקוח ולקוח. המערכת תומכת בצורה מלאה הן במקרים בהם מודול ה-Receivables מיושם במערכת ה-ERP במלואו, לרבות ניהול לקוחות והפקת החשבוניות החודשית ב-ERP; והן במקרים בהם החשבוניות מנוהלות ומופקות במערכת חיצונית ונדרש פתרון לניהול תהליכי גביה עבורן.

advantec